BUSINESS INTELLIGENCE

„Neutopte se v moři dat. Plujte s námi a objevte tajemství skrytá v hlubinách oceánu vašich informací.

Rozhodování na základě nepřesného pochopení dat může mít finanční dopady v nesprávném plánování, ale třeba i cenotvorby samotného jádra businessu. Data ze zdrojových systémů nejsou bez přidané hodnoty použitelná pro účely marketingu, segmentaci pro specifické kampaně, ale ani pro analýzu a sledování trendů, na základě, kterých se management a obchod rozhoduje o strategii firmy.

Nad stávajícími i budoucími daty našich zákazníků vytváříme nové, důvěryhodné, přesné a kompletní reporty, nebo nahrazujeme stávající systém reportování tak, aby náš zákazník měl do budoucna univerzální, srozumitelný, přenositelný a mobilní nástroj pro řízení své firmy a plánování jejího budoucí strategie, který bude moci s námi nebo vlastními silami spravovat a nadále rozvíjet dle potřeb.

Tým Physter Technology má hluboké znalosti problematiky kvality dat, datových skladů a souvisejícího reportingu. Poskytujeme nejen odborné konzultace, analýzy či studie proveditelnosti, ale dodáváme otevřené řešení do vašich rukou dle vašich potřeb.

Naším klientům pomáháme odstraňovat problémy a získat nový pohled na celé oblasti jejich podnikání. otevíráme tak možnosti pro hledání nových cest, jak stávající business zefektivnit a porozumět lépe chování vašeho zákazníka, produktu či výroby i skrytých pravidel, kterými se řídí váš obchod.

Zmapujeme vaše datové zdroje z rozličných aplikací a informačních systémů.

 • Provedeme analýzu vašich dat a struktur, ve kterých jsou uložena
 • Prověříme datovou kvalitu a poradíme vám, jak ji můžete zvýšit
 • Vyhodnotíme nejdůležitější informace z vašich dat.

Zmapujeme vaše datové zdroje z rozličných aplikací a informačních systémů.

 • Číst v datech a měnit je na užitečné informace
 • Analýzou a zkoumáním rozkryjeme dosud nepoznaná fakta
 • Objevíme skrytá rizika a potvrdíme skutečnosti
 • Rozpoznáme potenciální příležitosti
 • Vyvrátíme omyly a odstraníme pochybnosti

Zmapujeme vaše datové zdroje z rozličných aplikací a informačních systémů.

 • Sjednotíme jejich formu a strukturu
 • Skryjeme či jinak ošetříme duplicitní záznamy
 • Napravíme odlišné formy zápisu totožných dat

Zmapujeme vaše datové zdroje z rozličných aplikací a informačních systémů.

 • V atraktivní podobě
 • Srozumitelnou a snadno použitelnou formou
 • Bez hlubokých technických znalostí a vysokých časových nároků
Je řešení od PHYSTER TECHNOLOGY to pravé pro vaši společnost? …

PHYSTER TECHNOLOGY dodává komplexní otevřené a dle preferencí klienta zcela bezlicenční řešení, které zajišťuje sběr a transformaci dat ze zdrojových systémů, jejich historizované zpracování v databázích analytického datového skladu. Celé řešení se konfiguruje v moderním intuitivním prostředí pro tvorbu i prezentaci reportů.

Námi navrhované řešení je do momentu realizace nezávislé na technologiích, které používáte. Jsme připraveni na implementaci libovolné části řešení dle vašich specifických potřeb nezávisle na prostředí.

Struktura nabídky Physter od expertízy až po dodávku komplexního řešení…

Každému našemu zákazníkovi můžeme v oblasti datových skladů a business inteligence pomoci.

 • Budujete datový sklad interně, nebo připravujete výběrové řízení na dodavatele? Potřebujete pomoci s návrhem řešení, které bude do budoucna škálovatelné a stabilní? Formulujete požadavky? Pak do vašeho prostředí můžeme poskytnout BI specialistu a architekta formou bodyshopingu, který posílí váš tým.
 • Máte vlastní programátory a databázisty nebo externí firmu, ale potřebujete vstupní analýzu a návrh řešení až do úrovně detailního designu? Podklady pro realizaci projektů DWH a BI dokážeme dodat do několika měsíců.
 • Chcete transparentní otevřené řešení, které můžete provozovat a rozšiřovat ve spolupráci nebo in-house? Pro střední velikosti projektů vám Physter Technology dokáže v krátkém čase a za rozumnou cenu dodat kompletní zdokumentované modulární řešení na míru bez jakýchkoli licenčních nákladů.
 • Pokud máte veliké plány a ve vašich datech spatřujete největší devizu pro vaše aktivity, komplexních řešení přes řadu technologií se nebojíme a rádi s vámi budeme budovat multifunkční datový sklad včetně BI řešení pro řízení strategie a rozhodování v celém spektru činností vaší organizace.

Varianta otevřeného řešení v kombinaci PosgreSQL – Pentaho Suite…
 • Je dodávána včetně úvodní analýzy ve velmi krátkém časovém horizontu
 • Je cenově dostupná a její přínos lze ověřit v řádu týdnů provozu
 • Je transparentní a je dodáváno s kvalitní dokumentací
 • Klient nenese žádné licenční náklady
 • Používá v technologie, které jsou hodnoceny jako top v řešení datových skladů v oblasti open source

Podporované technologie...
 • Je dodávána včetně úvodní analýzy ve velmi krátkém časovém horizontu
 • Je cenově dostupná a její přínos lze ověřit v řádu týdnů provozu
 • Je transparentní a je dodáváno s kvalitní dokumentací
 • Klient nenese žádné licenční náklady
 • Používá v technologie, které jsou hodnoceny jako top v řešení datových skladů v oblasti open source

Obr1

Příklady z praxe…

Je čas nabídnout zákazníkům ještě něco víc

Máte přehled, jaké služby váš zákazník čerpá nebo jaké produkty nakupuje? Je s nimi spokojen? Nepotřebuje víc? Jak by váš business mohl fungovat ještě lépe?

V rámci čerpání prakticky jakýchkoliv služeb zákazník konzumuje skutečné nebo virtuální zdroje Kvalitním reportingem využívání služeb a zdrojů můžete přesně říct, kdy je zákazník na limitu svých „balíčků“, naplánovat marketingovou akci nebo mu nabídnou ten správný, samozřejmě nevýhodnější, lepší produkt.

Reporting využívání služeb a nákupu produktů vám umožní maximalizovat  váš zisk. V každém momentě víte, jak skutečně zákazník používá vaše služby a jak je čerpá. To vám pomůže nejen plánovat nové řady produktů, ale umožní včas zareagovat v momentě, kdy zákazník sám cítí potřebu služby změnit, či dokoupit.

Nejtěžší je zákazníka získat, je lehké ho ztratit. Zbytečně…

Investujete do retenčních aktivit až v momentě, kdy zákazník oznámí, že s Vámi končí? Co s tím děláte? Reaguje nabídkou slev a zvýhodnění? To je plýtvání peněz. 

Reportování klíčových aktivit a stavů zákazníka je to, co vám chybí. Na základě těchto informací lze předvídat chování klienta, indikovat jeho možnou nespokojenost a včas zabránit jeho odchodu. Je zcela zásadní vědět, kdy se vlastně zákazník k systému naposledy přihlásil. Avšak je třeba jít dál až po sofistikované reporty nedokončených objednávek, předčasně ukončených procesů a dalších aktivit, které nevedou k požadovanému výsledku. Vždy je třeba myslet na to, že podmínkou věrnosti zákazníka je jeho spokojenost se službou nebo produktem.

Business inteligence jako nástroj aktivního marketingu služeb a produktů

Posíláte své nabídky vašim zákazníkům a nejste spokojeni s výsedkem? Jaká je vaše úspěšnost v konverzích k požadované aktivitě – k nákupu? Dokážete své zákazníky správně segmentovat? Umíte vyhodnotit, jak reagují na kampaně a ty pak vyhodnocovat? Se zákazníkem je třeba vést dialog a znát jeho potřeby i možnosti.

Nic neotráví Vašeho zákazníka tak jako opakované nabízení něčeho, co od vás skutečně nechce. Řekneme si to na rovinu: když si u nás koupil dvě žehličky, třetí už si asi nekoupí. Vrátil si se minulý týden z dovolené od naší agentury, těžko tedy příští týden pojede na další zájezd tamtéž.

Kvalitní segmentace zákazníků pro marketing podle geografických a sociálně demokratických kritérií je základ. Technické systémy však uchovávají daleko více informací než věk, pohlaví či region. ???

Reporting preferencí a historie chování uživatele v rámci nadefinované segmentace a sledovaných ukazatelů vám umožní připravit skupiny zákazníků pro přesně zacílené kampaně s nabídkou skutečně na míru.

DALŠÍ KOMPETENCE

Enterprise
architektura

Vývoj SW na
míru

Integrace
SW produktů

Podpora IT
procesů