Integrace sw produktů

 
Téměř každá organizace používá více než jeden informační systém. Cílem systémové integrace je zefektivnění komunikace mezi jednotnými systémy prostřednictvím vytvoření potřebné infrastruktury a standardizace komunikace mezi jednotlivými systémy. Integrační platforma patří ke klíčovým prvkům podnikové architektury. Její volbou společnost v dlouhodobém horizontu určuje směr, kterým se bude ubírat integrace podnikových aplikací (Enterprise Application Integration, EAI), jak bude snadné či obtížné integrovat nové i původní aplikace, jak rychle a efektivně bude možné uspokojit dynamicky se vyvíjející požadavky byznysu. Výkon, spolehlivost, dostupnost, bezpečnost a monitoring patří k nezbytným provozním atributům. Pro vývoj služeb je podstatná podpora aktuálních standardů (WS-* a další), integračních návrhových vzorů, obecně je však klíčovým parametrem podpora servisně orientované architektury (SOA). SOA je přístup k organizování IT zdrojů pomocí jednotného řešení, které má za cíl maximální zvýšení flexibility managementu v podniku. Servisní architektura modularizuje IT zdroje a vytváří volně vázané business procesy určené k šířené informací v systému. Pro dobře navrženou servisně orientovanou architekturu je nezbytná nezávislost business procesů na platformě, protože pouze takto lze zajistit potřebné navýšení flexibility v podniku. Každý IT prostředek, systém, aplikace nebo obchodní partner může vystupovat jako služba. SOA je v podstatě kolekcí služeb, které komunikují mezi sebou a ke komunikaci využívají standardizované protokoly a dohodnutá rozhraní. Díky těmto rozhraním se může měnit implementace služeb, aniž by byla ovlivněna schopnost systému služby používat. Z pohledu IT integrace založená na SOA zjednodušuje management distribuovaných zdrojů, vyžaduje méně hardwaru, je spolehlivější a levnější. Z obchodního pohledu SOA dovoluje vývoj nové generace dynamických aplikací vztahujících se k množství obchodních záležitostí kritických pro růst a konkurenceschopnost podniku. Opětné použití služeb je považováno za jednu z hlavních výhod SOA. Physter Technology vyvinula pro potřeby systémové integrace vlastní produkt s názvem Unify, Základním konceptem této modulární integrační platformy je snížení počtu propojení mezi jednotlivými aplikacemi a zavedení přidaných hodnot do této komunikace. Vyznačuje se těsnou integrací s aplikacemi.

Klíčové vlastnosti platformy Unify:

 • Využívá Open source technologie
 • Provozovatelná na běžných OS (Linux, Unix, Windows)
 • Podpora běžných standardů (SOAP, REST, JMS, AMQP, atd.)
 • Jednoduchá integrace nových služeb
 • Škálovatelnost, vysoká dostupnost, clustering, throttling
 • Journaling, monitoring a management platformy
 • Bezpečnost – integrace certifikátů, jednotná konfigurace
 • Možnost napojení na DMS – k dispozici je integrace přes CMIS rozhraní (Alfresco, DocBay, atd.)
 • Podpora pro Java 1.8

Základní benefity řešení platformy Unify:

 • Nízké TCO
 • Minimální požadavky na zaškolení administrátorů
 • Osvědčená architektura a technologie
 • Jednotné postupy a nástroje při vývoji a nasazování nových verzí
 • Jednotné grafické monitorovací a konfigurační nástroje, provozní statistiky
 • Různé možnosti využití platformy, viz níže
 • Nástroje pro snadnou analýzu příčin nedostupnosti integrovaných systémů
 • Auditování požadavků zpracovaných platformou

DALŠÍ KOMPETENCE

Enterprise
architektura

Vývoj SW
na míru

Business
intelligence

Podpora
IT procesů