CONCLUSION

V každém dnešním moderním podniku či organizaci je ve stále větší míře uplatňována automatizace, implementovány různé informační systémy a softwarové aplikace. Rostoucí potřeby trhu i legislativy generují požadavky byznys uživatelů na pořizování nového software, zavádění stále nových a nových procesů, vlastností a funkcionalit. Ne vždy jsou tato zadání ze strany ICT přijímána s plným pochopením. Lidé z businessu a ICT hovoří často jakoby jiným jazykem. To s sebou pochopitelně nese mnohá rizika.

Physter Technology během svého dlouholetého působení v řadě projektů získala hluboký vhled do problematiky podnikového řízení. Díky tomu se na jednu stranu dokážeme vžít do situace klienta, na druhou stranu si vždy zachováváme nezbytný nadhled. Přestože se v jednotlivých odvětvích do značné míry vyskytují stejná schémata, obdobné situace, identické potřeby a procesy, velmi dobře si uvědomujeme, že každá organizace je unikátní, má svůj osobitý přístup a zvyklosti i jedinečnou firemní kulturu.

Každý IT projekt nutně prochází svým životním cyklem od vize či záměru přes návrh po realizaci a provoz. Sběr požadavků často tvoří významnou část celkového objemu práce. To pochopitelně klade ohromné nároky na analýzu potřeb i řízení projektu. Physter Technology těmto výzvám dokáže úspěšně čelit,.

Na trhu je k dispozici celá řada špičkových softwarových nástrojů, jejichž využitím lze podchytit či zabezpečit některé fáze životního cyklu IT projektů. Obvykle se však jedná o dílčí nebo izolovaná řešení. Chybí zde provázanost, jednotný pohled, efektivita, dynamická komplexita. Poznáváte se? To je ten pravý okamžik, kdy oslovit Physter Technology!

Vyslechneme vás, zanalyzujeme vaši situaci, posoudíme reálné potřeby a navrhneme řešení. Zajistíme, aby bylo vše včas v pořádku. Dáte-li nám svou důvěru, postaráme se o maximální účinnost procesů od sběru požadavků, plánování pipe-line, kapacity, zdrojů, přes plánování a sledování projektů, po sledování jednotlivých úloh. To vše v jediném produktu – bez ohledu na rozsah zadání, množství požadavků, počet uživatelů či náročnost vašich procesů. Poskytneme vám softwarové řešení založené na standardech, schopné komunikace v reálném čase, bezpečně a spolehlivě, s efektivním a rychlým uživatelským rozhraním, dostupné online kdykoliv a kdekoliv. Tím řešením je Conclusion.

Posláním řešení Conclusion je vytvořit most mezi světem byznysu a světem IT.

Physter Technology je implementačním partnerem softwarového řešení Conclusion firmy Eller.

 

Benefity:

Conclusion je řešení centralizované, postavené na jednotné webové platformě, která řídí různé , projekty či produkty organizace zákazníka, ať už jde o demand management, service management nebo test management. Conclusion zdokonaluje podnikové procesy, odstraňuje vnitropodnikové bariéry mezi lidmi různých profesí a zkracuje dobu realizace od stádia záměru po uvedení projektu do praxe. Jednou z řady výhod řešení Conslusion je snadná přizpůsobitelnost implementace specifickým podmínkám konkrétní organizace. Dalším přínosem je schopnost pomoci zefektivnit organizaci práce optimalizací jejích interních i externích procesů. Skvělou vlastností Conclusion je okamžité promítnutí jakékoliv změny, takže je neprodleně k dispozici zainteresovaným uživatelům – vše probíhá v reálném čase. Prostředí Conclusion zahrnuje kolaborativní nástroje, které uživatelům umožňují pracovat současně nad jedním dokumentem včetně sledování historie jeho změn či možnosti online diskuse s vazbou na konkrétní text. Hladký a bezporuchový provoz v jakémkoliv podnikovém prostředí stejně jako bohatá paleta API, uplatnění standardů a snadná integrovatelnost je samozřejmostí.

 

Klíčové oblasti:

Conclusion transparentně propojuje různé světy prezentované uživateli, IT managementem a byznysem, ať už si pod tím představíte jakoukoliv náplň činnosti libovolné organizace. Uživatelé mohou snadno předkládat své požadavky, návrhy a vize, aniž by měli sebemenší povědomí o technickém řešení, vnitřních procesech a nárocích na IT zdroje. IT management v produktu Conclusion získává nástroj, který pomáhá realizovat požadavky z byznysu a přináší možnost je snadno implementovat i ve složitém prostředí dynamicky se měnící organizace. Byznys uživatelé se mohou konečně plně soustředit na své obchodní priority místo na administrativně náročnou údržbu tabulek, dokumentů či organizaci e-mailových zpráv.

 

Architektura:

Obrázek 1 – platforma Sofshell

 

Použité technologie a standardy:

Produkt Conclusion je vystavěn na solidních základech v podobě platformy Softshell společnosti Eller, která je založena na vlastní filosofii generování webových stránek zásadně odlišné od tradičního zpracování na straně serveru. Díky použití open source technologií jsou provozní výdaje přiměřené a početná komunita vývojářů i uživatelů dává záruku spolehlivosti a dalšího rozvoje.

 

Systémové požadavky:

  • Java 7
  • Tomcat 7, Jetty

Podporované operační systémy a prostředí:

Serverovou část Conclusion lze implementovat na běžné OS jako je Linux, Windows, Unix. Uživatelé  mohou k systému přistupovat prostřednictvím běžně používaných prohlížečů včetně Chrome, Safari (Internet Explorer apod.

DALŠÍ PRODUKTY

PHOENIX

Phoenix Provisioning System je vhodný produkt společnosti, která mají ve své infrastruktuře velké množství koncových prvků od různých výrobců.

Zjistit více

Unify

Řešíte problém integrace podnikových aplikací? Hledáte způsob, jak efektivně zajistit, aby Enterprise Integrace flexibilně reagovala na poptávky byznysu?

Zjistit více

Monitoring

Nehaste problémy, když jim lze předcházet! S pomocí monitoringu odhalíme skryté problémy ve vašem IT prostředí daleko dříve, než se vůbec stačí projevit.

Zjistit více