MONITORING

Monitoring

Icinga umíme dokonale kombinovat s mnoha dalšími nástroji a pracovními postupy, takže můžete využívat a zhodnotit řadu stávajících komponent a nástrojů, na které jste dosud zvyklí, stejně tak jako vaše prostředí dokážeme efektivně doplnit podle specifických potřeb a požadavků.

Aby mohlo být vaše IT prostředí kvalitně spravováno, je nezbytné neustále provádět monitoring informačních technologií a díky sledování klíčových parametrů mít přehled nad zdravím celého systému.

Nabízíme vám nástroj, díky němuž získáte přehled. Kdykoliv můžete zjistit, jak si vaše informační systémy a infrastruktura vedou právě v tuto chvíli. Odhalíte tak kouzlo předcházení výpadkům a navíc zjistíte, proč k výpadkům vůbec dochází.

 

Co monitoringem získáte?

 • Nepřetržitý přehled o dostupnosti vašich informačních systémů, databází, serverů sítí a služeb
 • Statistiky o dostupnosti, vytížení a případných výpadcích všech sledovaných prvků
 • Podpůrný nástroj pro plánování a rozvoj vaší IT infrastruktury
 • Čas věnovat se něčemu jinému, než řešení následků problémů způsobených výpadkem IT

Co všechno lze monitorovat?

 • Informační systémy i jednotlivé aplikace a jejich komponenty, web, e-maily, databáze atd.
 • Síťovou infrastrukturu, jednotlivé prvky sítí, jejich bezpečnost a propustnost
 • Stroje a zařízení od počítačů, kopírek a tiskáren přes výrobní zařízení po požární čidla či docházkový systém

Monitoringem ušetříte čas vašeho IT personálu, dáte jim mocný nástroj pro lepší správu ICT a zároveň se naučíte předcházet řadě problémů.

 

Jak to děláme?

Monitoring od PHYSTER TECHNOLOGY je založen na osvědčeném monitorovacím systému Icinga. Icinga 2 patří mezi open source nástroje a stává se stále populárnější i ve velkých firmách díky své jednoduchosti, přehlednosti a otevřenosti. Jako open source nástroj těží z velké flexibility s možností uživatelského přizpůsobení řešení přímo pro potřeby zákazníka. Další výhodou je licenční politika bez poplatků, velká komunita vývojářů a tám i dostupnost různých rozšiřujících modulů. V neposlední řadě jsou výhodou i malé nároky na provoz. Icinga 2 je odvozen staršího systému NAGIOS, se kterým je kompatibilní, a proto umožňuje snadný přechod na toto vyspělejší řešení.

 

Icinga 2

je srdcem monitorovací platformy Icinga. Vyznačuje se se silným konfiguračním jazykem a využívá REST API. Díky tomu lze bezpečně monitorovat tisíce uzlů spravované infrastruktury.

 

Moduly

Žádné prostředí není stejné jako jiné. Moduly rozšiřují Icinga Web 2 tak, jak je to pro konkrétní implementaci monitorovaného prostředí potřeba.

Přínosy řešení od Physter

 • Dlouhodobé zkušenosti s implementací dohledových nástrojů
 • Přizpůsobení pro konkrétního zákazníka (vlastní dashboardy, reporty, mapové podklady, vyobrazení objektů, atd.)
 • Vývoj vlastních sond pro monitoring různých aplikací, objektů, čidel i IoT zařízení
 • Komplexní služby (analýza, konzultace, nasazení, konfigurace šablon a sond, proškolení, vývoj)
 • Přizpůsobení požadavkům zákazníka s možností napojení na CMDB a integrací do Servicedesku

Chci vědět více o Icinga od PHYSTER TECHNOLOGY

 

Instalace složitějších konfigurací

Díky provozování serverů u mnoha zákazníků získal PHYSTER velké zkušenosti s řešením různých problémů napříč odvětvími.

PHYSTER TECHNOLOGY provozuje u zákazníků jak single, tak více nodové konfigurace v zapojení master – master, případně v zapojení master – satellite – client. Z hlediska velikosti PHYSTER provozuje jak menší instalace kolem 150 serverů a 1500 služeb, tak i rozsáhlé konfigurace o stovkách hostů a tisících služeb. Poskytovány jsou kompletní instalace. Updaty na nové verze včetně jejich otestování jsou samozřejmostí.

Jak Icinga 2 tak i Icinga Web2 lze dodat v režimu vysoké dostupnosti HA, kdy v případně výpadku jednoho serveru monitoring stále funguje na druhém nodu.

Na základě vstupních informací jako počty serverů, služeb, lokace jsme schopni navrhnout architekturu, tak aby splňovala požadavky zákazníka.

 

 

Dalšími podpůrné nástroje

Icinga2 a Icingaweb2 instalujeme a konfigurujeme s nástroji na podporu a analýzu dat nad monitoringem. Dodávky zahrnují InfluxDB a Grafana (záznam dat ze sond). Veškeré konfigurace mohou být integrovány s Active Directory zákazníka (SSO přes NTLM, Kerberos).

Též lze  napojit například ELK stack do monitoringu.

Využíváme automatizační nástroje typu Director, nad nimiž je postavena PHYSTER metodika.

Icinga Web 2 lze nakonfigurovat tak, aby uživatelé viděli pouze své servery.

 

 

Zákaznické úpravy Icinga Web 2

Našim  zákazníkům jsme schopni Icinga Web 2 upravit nebo i vytvořit vlastní plugin, který může sloužit například pro Helpdesk nebo uživatele, kterým zjednoduší pohled na monitorovací sondy a případně může doplnit chybějící funkcionalitu.

Úpravy prostředí mohou být i ve vizuální podobě. Jednou z možností je například úprava uživatelského rozhraní pro osoby se sníženou schopností rozpoznání barev.

Rovněž můžeme provést změny i přímo v jádru aplikace Icinga Web 2 a tyto změny samozřejmě migrovat také do nových verzí.

 

Vytváření sond

Na základě požadavků zákazníků jsme schopni snadno vytvářet sondy na přání. PHYSTER sondy jsou vytvářeny zejména pro testování aplikací (hlídání běhu aplikace), prohledávání logů nebo testování nad aplikačními daty (Oracle sondy, Export dat v email notifikaci).

Sondy jsou dostupné jak pro linux (bash), tak i pro windows (powershell).

Rovněž jsou k dispozici  sondy pro pasivní notifikace, takže lze posílat notifikace přímo do Icinga 2 ( tzn. aplikace samy posílají notifikace).

Automatizace update monitoringu

Máme k dispozici vlastní adaptéry pro integraci automatických updatů konfigurace monitoringu.

 

DALŠÍ PRODUKTY

CONCLUSION

V každém dnešním moderním podniku či organizaci je ve stále větší míře uplatňována automatizace, implementovány různé informační systémy a softwarové aplikace.

PHOENIX

Phoenix Provisioning System je vhodný produkt společnosti, která mají ve své infrastruktuře velké množství koncových prvků od různých výrobců.

UNIFY

Řešíte problém integrace podnikových aplikací? Hledáte způsob, jak efektivně zajistit, aby Enterprise Integrace flexibilně reagovala na poptávky byznysu?

DALŠÍ PRODUKTY

Conclusion

V každém dnešním moderním podniku či organizaci je ve stále větší míře uplatňována automatizace, implementovány různé informační systémy a softwarové aplikace.

Zjistit více

PHOENIX

Phoenix Provisioning System je vhodný produkt společnosti, která mají ve své infrastruktuře velké množství koncových prvků od různých výrobců.

Zjistit více

Unify

Řešíte problém integrace podnikových aplikací? Hledáte způsob, jak efektivně zajistit, aby Enterprise Integrace flexibilně reagovala na poptávky byznysu?

Zjistit více