UNIFY

Řešíte problém integrace podnikových aplikací? Hledáte způsob, jak efektivně zajistit, aby Enterprise Integrace flexibilně reagovala na poptávky byznysu? Platformu, která Vám zajistí svobodu při rozhodování, jak integrovat nové aplikace a implementovat nové služby? Systém, který se opírá o osvědčenou architekturu a je postaven na technologických standardech? Produkt, který nabízí jednotné postupy a nástroje pro vývoj a nasazování nových verzí, snadnou administraci, implementaci nových služeb a monitoring? Jde Vám o nízké TCO, tedy úspory ve vývoji i v provozu a přesto o robustní řešení pro velké společnosti? Pokud se identifikujete s výše uvedenými požadavky, seznamte se s naším produktem Unify.

Vyslechneme vás, zanalyzujeme Vaši situaci, posoudíme reálné potřeby a navrhneme řešení. Požádejte o referenční návštěvu u zákazníka, kde naše řešení již úspěšně funguje!

 

 

Integrační platforma Unify

Unify je integrační platforma firmy Physter Technology, založená na standardech, poskytující práci se zprávami (messaging), webové služby, transformaci dat, inteligentní směrování a koordinuje interakci mezi podnikovými systémy, přičemž je založená na transakčním zpracování. Základním konceptem je snížení počtu propojení mezi jednotlivými aplikacemi a zavedení přidaných hodnot do této komunikace. Vyznačuje se těsnou integrací s aplikacemi. Jednotlivé funkční bloky jsou distribuovány podle potřeby tak, aby spolupracovaly v harmonii a vytvářely tak celkový uživatelský obraz z jediné sběrnice.

Integrační platforma je postavena na open source technologiích, jež jsou společností Physter Technology dlouhodobě úspěšně využívány v celé řadě jiných projektů. Současně za všemi využívanými technologiemi stojí početné komunity uživatelů zajišťující jejich průběžný a dlouhodobý rozvoj. Modularita platformy Unify umožňuje velmi rychlou integraci do prostředí zákazníka.

 

Klíčové vlastnosti platformy Unify

 • Postaveno na Open source technologiích
 • Provoz na běžných OS (Linux, Unix, Windows)
 • Podpora běžných standardů (SOAP, REST, JMS, AMQP, atd.)
 • Jednoduchá integrace nových služeb
 • Škálovatelnost, vysoká dostupnost, clustering, throttling
 • Journaling, monitoring a management platformy
 • Bezpečnost – integrace certifikátů, jednotná konfigurace
 • Možnost napojení na DMS – k dispozici je integrace přes CMIS rozhraní (Alfresco, DocBay, atd.)
 • Podpora pro Java 1.8

Použité technologie:

JBoss

JBoss AS 7 aplikační server tvoří základ celé integrační platformy. Jedná se o aplikační server podporující standard JEE 6. Dále má podporu pro snadnou administraci serveru (webové rozhraní, terminálová konzole).

 

SwitchYard

SwitchYard je vývojářský framework na bázi komponent určený k tvorbě strukturovaných, dobře udržovatelných služeb a aplikací využívající koncepci a osvědčené postupy SOA. Využívá Apache Camel a poskytuje rychlý, jednoduchý a flexibilní integrační runtime s rozsáhlými možnostmi konektivity a transportů. Spojením s Java EE, BPM, pravidly, orchestrací a směrováním rozšiřuje Camel a poskytuje ucelený model pro vývoj i runtime. Společná funkcionalita a problematika – validace, transformace a politiky – jsou izolovány od byznys logiky a používají se deklarativně. Tím je zajištěna konzistence, jsou vyloučeny duplicity a vývojáři tak získávají jasný obrázek konstrukce a vztahů služeb.

 

Integrační logika může být implementována některou z těchto metod:

 • CDI Bean
 • Camel EIP – routing a kompozice služeb v XML
 • Camel Java DSL
 • BPMN 2 proces – orchestrace služeb a manuálních úkolů vykonávaná v jBPM
 • BPEL proces – orchestrace webových služeb
 • Rules – pravidla, rozhodovací služby využívající Drools

Apache Camel

Apache Camel™ je univerzální open-source integrační framework založený na známých Enterprise Integration Patterns (EIP). Camel umožňuje v IDE elegantně definovat routovací a mediační pravidla v řadě různých jazyků, včetně Fluent API založeného na Javě, XML konfiguračních souborů Spring nebo Blueprint a Scala DSL.
Camel používá URI pro spolupráci s jakýmkoliv druhem transportu nebo messagingu jako je HTTP, ActiveMQ, JMS, JBI, SCA, MINA nebo CXF, případně se zásuvnými komponentami a formáty dat. Camel je malá knihovna s minimálními závislostmi pro snadné vložení do libovolné Java aplikace. Umožňuje pracovat s jediným API bez ohledu na to, jaký transport se používá.

Apache Camel poskytuje podporu pro Bean Binding a bezproblémovou integraci s populárními frameworky jako Spring, Blueprint a Guice. Má také rozsáhlou podporu unit testování směrování.

 

ActiveMQ

Funkce Messagingu je implementována s využitím Apache ActiveMQ, což je populární open source messaging server. ActiveMQ podporuje klienty pro různé programovací jazyky a řadu protokolů. Využívá EIP (Camel) a řadu pokročilých vlastností, podporuje JMS 1.1 a J2EE 1.4.
Apache ActiveMQ je k dispozici pod licencí Apache 2.0.

 

Databáze

Persistenci pro messaging ActiveMQ a ukládání dat pro Journaling zajistí databáze. Lze použít systém MSSQL, Oracle, ale i open source databázový systém jako např. PostgreSQL.

 

Nginx SW Load balancer

Funkce SW Load balancer (dále jen load balancer) je implementována pomocí nginx serveru. Tento load balancer slouží k přeposílání požadavků na jednotlivé zpracování. V případě výpadku při zpracovaní nebo přeposlání požadavku se postará o předání požadavku na další uzel, případně o zpracování chybového stavu. Součástí load balanceru je throttling webových služeb, kde může být nastavena propustnost požadavků na servery (50 požadavků za sekundu). Load balancer může běžet také v HA zapojení, aby se v případě výpadku o řízení požadavků postaral záložní server.

DALŠÍ PRODUKTY

PHOENIX

Phoenix Provisioning System je vhodný produkt společnosti, která mají ve své infrastruktuře velké množství koncových prvků od různých výrobců.

Zjistit více

Conclusion

V každém dnešním moderním podniku či organizaci je ve stále větší míře uplatňována automatizace, implementovány různé informační systémy a softwarové aplikace.

Zjistit více

Monitoring

Nehaste problémy, když jim lze předcházet! S pomocí monitoringu odhalíme skryté problémy ve vašem IT prostředí daleko dříve, než se vůbec stačí projevit.

Zjistit více