Úvod > Business Intelligence

Business Intelligence

„Neutopte se v moři dat. Plujte s námi a objevte tajemství skrytá v hlubinách oceánu vašich informací.“  — PHYSTER TECHNOLOGY

Rozhodování na základě nepřesného pochopení dat může mít finanční dopady v nesprávném plánování, ale třeba i cenotvorby samotného jádra businessu. Data ze zdrojových systémů nejsou bez přidané hodnoty použitelná pro účely marketingu, segmentaci pro specifické kampaně, ale ani pro analýzu a sledování trendů, na základě, kterých se management a obchod rozhoduje o strategii firmy.

IMG

Nad stávajícími i budoucími daty našich zákazníků vytváříme nové, důvěryhodné, přesné a kompletní reporty, nebo nahrazujeme stávající systém reportování tak, aby náš zákazník měl do budoucna univerzální, srozumitelný, přenositelný a mobilní nástroj pro řízení své firmy a plánování jejího budoucí strategie, který bude moci s námi nebo vlastními silami spravovat a nadále rozvíjet dle potřeb.

Tým Physter Technology má hluboké znalosti problematiky kvality dat, datových skladů a souvisejícího reportingu. Poskytujeme nejen odborné konzultace, analýzy či studie proveditelnosti, ale dodáváme otevřené řešení do vašich rukou dle vašich potřeb.

Naším klientům pomáháme odstraňovat problémy a získat nový pohled na celé oblasti jejich podnikání. otevíráme tak možnosti pro hledání nových cest, jak stávající business zefektivnit a porozumět lépe chování vašeho zákazníka, produktu či výroby i skrytých pravidel, kterými se řídí váš obchod.

Moderní řešení dle potřeb zákazníka

Od návrhu po realizaci používáme nejmodernější technologie podporované jak komerčně, tak i open-source komunitou. Naše řešení je do momentu implementace nezávislé na platformě. V rámci vlastní dodávky preferujeme vždy řešení, které nevyžaduje licence (Pentaho, Talend…), ale jsme připraveni kompletní realizaci provést i na komerčních technologiích preferovaných zákazníkem (MS SQL, Oracle DB)

S vámi měníme data na informace …

IMGS

Zmapujeme vaše datové zdroje z rozličných (interních i externích) aplikací a informačních systémů.

 • Provedeme analýzu vašich dat a struktur, ve kterých jsou uložena
 • Prověříme datovou kvalitu a poradíme vám, jak ji můžete zvýšit
 • Vyhodnotíme nejdůležitější informace, které lze z vašich dat čerpat

Vyčistíme a dle potřeby přetransformujeme vaše data

 • Sjednotíme jejich formu a strukturu
 • Skryjeme či jinak ošetříme duplicitní záznamy
 • Napravíme odlišné formy zápisu totožných dat

Naučíme vás

 • Číst v datech a měnit je na užitečné informace
 • Analýzou a zkoumáním souvislostí rozkryjeme dosud nepoznaná fakta
 • Objevíme skrytá rizika a potvrdíme skutečnosti
 • Rozpoznáme potenciální příležitosti
 • Vyvrátíme omyly a odstraníme pochybnosti

Zprostředkujeme vám pravdivý obraz skutečnosti

 • V atraktivní podobě
 • Srozumitelnou a snadno použitelnou formou
 • Bez hlubokých technických znalostí a vysokých časových nároků


Máte zájem o další informace?

 Zašlete mi white paper
 Chci vidět prezentaci s praktickou ukázkou
 Ukažte mi referenční implementaci