NÁSTROJE PODPORY IT PROCESŮ

V každém dnešním moderním podniku či organizaci je ve stále větší míře uplatňována automatizace, implementovány různé informační systémy a softwarové aplikace. Rostoucí potřeby trhu i legislativy generují požadavky byznys uživatelů na pořizování nového software, zavádění stále nových a nových procesů, vlastností a funkcionalit. Ne vždy jsou tato zadání ze strany ICT přijímána s plným pochopením. Lidé z businessu a ICT hovoří často jakoby jiným jazykem. To s sebou pochopitelně nese mnohá rizika.

Physter Technology během svého dlouholetého působení v řadě projektů získal hluboký vhled do problematiky podnikového řízení. Díky tomu se na jednu stranu dokážeme vžít do situace klienta, na druhou stranu si vždy zachováváme nezbytný nadhled. Přestože se v jednotlivých odvětvích do značné míry vyskytují stejná schémata, obdobné situace, identické potřeby a procesy, velmi dobře si uvědomujeme, že každá organizace je unikátní, má svůj osobitý přístup a zvyklosti i jedinečnou firemní kulturu.

Každý IT projekt nutně prochází svým životním cyklem od vize či záměru přes návrh po realizaci a provoz. Sběr požadavků často tvoří významnou část celkového objemu práce. To pochopitelně klade ohromné nároky na analýzu potřeb i řízení projektu. Physter Technology těmto výzvám dokáže úspěšně čelit.

Na trhu je k dispozici celá řada špičkových softwarových nástrojů, jejichž využitím lze podchytit či zabezpečit některé fáze životního cyklu IT projektů. Obvykle se však jedná o dílčí nebo izolovaná řešení. Chybí zde provázanost, jednotný pohled, efektivita, dynamická komplexita. Poznáváte se? To je ten pravý okamžik, kdy oslovit Physter Technology!

DALŠÍ KOMPETENCE

Enterprise
architektura

Vývoj SW na
míru

Integrace
SW produktů

Business
intelligence