Úvod > Vývoj SW na míru

Vývoj SW na míru

Physter Technology poskytuje komplexní služby vývoje software na míru – od business analýzy přes analýzu technickou, návrh, vývoj, ladění a testování až po realizaci, nasazení a následnou údržbu, samozřejmě včetně možnosti pozdějších změn a úprav či postupného rozšiřování o další funkčnosti. Pomůžeme vám najít nejvhodnější způsob, jak efektivně naplnit vaše potřeby anebo vyřešit problémy, ať už v podobě čistě zakázkového vývoje, nebo kombinací vývoje na míru s vyžitím hotových komponent.

Kdy zvolit zakázkový vývoj software na míru?

Physter Technology se již od počátku své existence orientuje na některé typické situace, kdy je vhodné uvažovat o zakázkovém vývoji softwarového řešení na míru:

 • prvním typem projektů jsou realizace u klientů, kteří mají unikátní procesy či poskytují speciální produkty a služby,
 • druhým typem jsou projekty zaměřené na legislativně definované specifické služby či procesy,
 • další situací, kdy je vhodné uvažovat o zakázkovém řešení, jsou komplikovaná ICT prostředí u klientů, jejichž dodavateli různých klíčových informačních systémů jsou často konkurenční výrobci provozující svá řešení na odlišných platformách a technologiích.
 • V uvedených případech je obtížné, pokud ne přímo nemožné, nasadit hotový „balíkový“ software, a proto vývoj software na míru je často jedinou cestou ke splnění cílů klienta.

Tým

Physter Technology disponuje týmem vysoce kvalifikovaných a zkušených odborníků, který vždy zaručí profesionální přístup a vysokou kvalitu služeb založenou na uznávaných metodikách a standardech tak, aby dodávka maximálně odpovídala vašim představám a požadavkům.

Metodika

Výběr vhodné metodiky řízení projektu a vývoje software závisí na charakteristice projektu, potřebách a požadavcích zákazníka co do rozsahu, ceny a požadované rychlosti realizace.

Physter Technology

Při projektovém řízení a vývoji sw uplatňuje uznávané metodiky a standardy jako např. PMBoK, PRINCE2, Scrum, Extreme Programming a další.

PMBoK

(Project Management Body of Knowledge) je původně americký a v současnosti celosvětově uznávaný standard pro řízení projektů. Snahou metodiky projektového řízení PMBOK je popsat všechny aspekty projektového řízení. Využití metodiky PMBOK je vhodné především v projektech u těch organizací, jejich činnost je definována a řízena na základě projektů.

PRINCE2

(PRojects IN Controlled Environments) je původně britský standard, který byl postupně přijat i soukromým sektorem. V současnosti je tento standard velmi rozšířený zejména v Evropě, včetně České republiky. Tato efektivní procesně orientovaná metodika řízení projektů podporuje zavedené standardy a postupy ověřené v praxi.

Scrum

Základními charakteristikami agilní metodiky vývoje software SCRUM jsou především pružnost a přizpůsobivost, rychlost vývoje a kontrola nad výdaji. Vývoj probíhá k krátkých iteracích na základě krátkodobého plánování. Uživatel klienta je díku úzkém kontaktu s vývojáři v podstatě platným členem týmu. Průběžné testování a zpětná vazba dávají klientům možnost reálně ovlivňovat dílo po celou dobu jeho vzniku.

XP

(Extrémní programování) je agilní metodologie vývoje softwaru, která předepisuje určité činnosti všem účastníkům vývojového procesu. Jedná se o tradiční činnosti, které jsou však dovedeny do extrému. Díky tomu je extrémní programování schopné se lépe přizpůsobit měnícím se požadavkům zákazníků a dodávat software vyšší kvality.

Typy nabízených aplikací a řešení

Physter Technology realizoval řadu projektů v různých segmentech trhu a odvětvích počínaje systémy pro významné ISP a telco operátory, přes finanční instituce po státní správu. Z hlediska potřeb a jejich naplnění šlo o informační systémy poskytující služby typu CRM, správu dokumentů, business intelligence, nebo řízení projektů.

Produkty a technologie

Physter Technology při návrhu a vývoji softwarových řešení využívá produkty a technologie významných světových hráčů stejně jako praxí a zkušenostmi ověřená open source řešení založená na standardech.
Platformy OS

 • Linux, Unix, Windows

Middleware

 • ActiveMQ, Glassfish, WildFly, SwitchYard, Tomcat, WebSphere, WebLogic, …
  Databázové systémy
 • MS-SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, …
  Vývojové nástroje / jazyky
 • JAVA, .NET, CSS, HTML5, Javascript, jQuery, JSON, XML, …