Úvod > O nás

O nás

Softwarová analýza, architektura, vývoj a projektový management jsou klíčovými kompetencemi společnosti. Detailní znalost IT prostředí zákazníků doplněná o zkušenosti s obchodními a marketingovými procesy vede ke kompletní dodávce technologických celků, které jsou postaveny jednak na vlastních licencovaných produktech, a jednak na využití produktů třetích stran. Tato řešení jsou naší společností implementována, provozována a podporována v prostředí renomovaných firem.

Physter Technology, a.s. si vytvořila silné obchodní vazby na některé světové integrátory, s kterými spolupracuje na bázi partnerské nebo jako subdodavatel.

Typ projektů a složení realizačních týmů se liší podle oboru podnikání zákazníka a specifikace zadání. Physter Technology si vytvořila vztahy s klíčovými zákazníky založenými na dlouhodobosti, detailní znalosti IT infrastruktury a zejména hluboké znalosti podstaty a pravidel podnikaní každého z nich.

Zároveň má firma vlastní produkty, které sama vyvinula, zavedla na trh, řídí je a dále rozvíjí po stránce obchodní, procesní i technologické.

Physter Technology a.s. je společnost se sídlem v Praze, působící jako součást holdingové struktury řízené londýnskou centrálou Physter Technology, LTD. která působí na různých světových trzích v různých oblastech.

Portfolio zákazníků z pohledu vertikálních segmentů se skládá z telekomunikačních operátorů, finančních institucí, státních organizací, poradenských firem, systémových integrátorů, SW společností, ale i firem z oblasti sportu, průmyslu, zábavy a služeb.