Úvod > Nástroje podpory IT procesů

Nástroje podpory IT procesů

V každém dnešním moderním podniku či organizaci je ve stále větší míře uplatňována automatizace, implementovány různé informační systémy a softwarové aplikace. Rostoucí potřeby trhu i legislativy generují požadavky byznys uživatelů na pořizování nového software, zavádění stále nových a nových procesů, vlastností a funkcionalit. Ne vždy jsou tato zadání ze strany ICT přijímána s plným pochopením. Lidé z businessu a ICT hovoří často jakoby jiným jazykem. To s sebou pochopitelně nese mnohá rizika.

Physter Technology během svého dlouholetého působení v řadě projektů získal hluboký vhled do problematiky podnikového řízení. Díky tomu se na jednu stranu dokážeme vžít do situace klienta, na druhou stranu si vždy zachováváme nezbytný nadhled. Přestože se v jednotlivých odvětvích do značné míry vyskytují stejná schémata, obdobné situace, identické potřeby a procesy, velmi dobře si uvědomujeme, že každá organizace je unikátní, má svůj osobitý přístup a zvyklosti i jedinečnou firemní kulturu.

Máte zájem o další informace?

 Zašlete mi white paper
 Chci vidět prezentaci s praktickou ukázkou
 Ukažte mi referenční implementaci

 

Každý IT projekt nutně prochází svým životním cyklem od vize či záměru přes návrh po realizaci a provoz. Sběr požadavků často tvoří významnou část celkového objemu práce. To pochopitelně klade ohromné nároky na analýzu potřeb i řízení projektu. Physter Technology těmto výzvám dokáže úspěšně čelit.

Na trhu je k dispozici celá řada špičkových softwarových nástrojů, jejichž využitím lze podchytit či zabezpečit některé fáze životního cyklu IT projektů. Obvykle se však jedná o dílčí nebo izolovaná řešení. Chybí zde provázanost, jednotný pohled, efektivita, dynamická komplexita. Poznáváte se? To je ten pravý okamžik, kdy oslovit Physter Technology!