Úvod > Unify

Unify

Řešíte problém integrace podnikových aplikací? Hledáte způsob, jak efektivně zajistit, aby Enterprise Integrace flexibilně reagovala na poptávky byznysu? Platformu, která Vám zajistí svobodu při rozhodování, jak integrovat nové aplikace a implementovat nové služby? Systém, který se opírá o osvědčenou architekturu a je postaven na technologických standardech? Produkt, který nabízí jednotné postupy a nástroje pro vývoj a nasazování nových verzí, snadnou administraci, implementaci nových služeb a monitoring? Jde Vám o nízké TCO, tedy úspory ve vývoji i v provozu a přesto o robustní řešení pro velké společnosti? Pokud se identifikujete s výše uvedenými požadavky, seznamte se s naším produktem Unify.

Vyslechneme vás, zanalyzujeme Vaši situaci, posoudíme reálné potřeby a navrhneme řešení. Požádejte o referenční návštěvu u zákazníka, kde naše řešení již úspěšně funguje!

Máte zájem o další informace?

 Zašlete mi white paper
 Chci vidět prezentaci s praktickou ukázkou
 Ukažte mi referenční implementaci

Integrační platforma Unify

Unify je integrační platforma firmy Physter Technology, založená na standardech, poskytující práci se zprávami (messaging), webové služby, transformaci dat, inteligentní směrování a koordinuje interakci mezi podnikovými systémy, přičemž je založená na transakčním zpracování. Základním konceptem je snížení počtu propojení mezi jednotlivými aplikacemi a zavedení přidaných hodnot do této komunikace. Vyznačuje se těsnou integrací s aplikacemi. Jednotlivé funkční bloky jsou distribuovány podle potřeby tak, aby spolupracovaly v harmonii a vytvářely tak celkový uživatelský obraz z jediné sběrnice.

Integrační platforma je postavena na open source technologiích, jež jsou společností Physter Technology dlouhodobě úspěšně využívány v celé řadě jiných projektů. Současně za všemi využívanými technologiemi stojí početné komunity uživatelů zajišťující jejich průběžný a dlouhodobý rozvoj. Modularita platformy Unify umožňuje velmi rychlou integraci do prostředí zákazníka.

puzzle

Klíčové vlastnosti platformy Unify

 • Postaveno na Open source technologiích
 • Provoz na běžných OS (Linux, Unix, Windows)
 • Podpora běžných standardů (SOAP, REST, JMS, AMQP, atd.)
 • Jednoduchá integrace nových služeb
 • Škálovatelnost, vysoká dostupnost, clustering, throttling
 • Journaling, monitoring a management platformy
 • Bezpečnost – integrace certifikátů, jednotná konfigurace
 • Možnost napojení na DMS – k dispozici je integrace přes CMIS rozhraní (Alfresco, DocBay, atd.)
 • Podpora pro Java 1.8

Použité technologie:

JBoss

JBoss AS 7 aplikační server tvoří základ celé integrační platformy. Jedná se o aplikační server podporující standard JEE 6. Dále má podporu pro snadnou administraci serveru (webové rozhraní, terminálová konzole).

SwitchYard

SwitchYard je vývojářský framework na bázi komponent určený k tvorbě strukturovaných, dobře udržovatelných služeb a aplikací využívající koncepci a osvědčené postupy SOA. Využívá Apache Camel a poskytuje rychlý, jednoduchý a flexibilní integrační runtime s rozsáhlými možnostmi konektivity a transportů. Spojením s Java EE, BPM, pravidly, orchestrací a směrováním rozšiřuje Camel a poskytuje ucelený model pro vývoj i runtime. Společná funkcionalita a problematika – validace, transformace a politiky – jsou izolovány od byznys logiky a používají se deklarativně. Tím je zajištěna konzistence, jsou vyloučeny duplicity a vývojáři tak získávají jasný obrázek konstrukce a vztahů služeb.

Integrační logika může být implementována některou z těchto metod:

 • CDI Bean
 • Camel EIP – routing a kompozice služeb v XML
 • Camel Java DSL
 • BPMN 2 proces – orchestrace služeb a manuálních úkolů vykonávaná v jBPM
 • BPEL proces – orchestrace webových služeb
 • Rules – pravidla, rozhodovací služby využívající Drools

Apache Camel

Apache Camel™ je univerzální open-source integrační framework založený na známých Enterprise Integration Patterns (EIP). Camel umožňuje v IDE elegantně definovat routovací a mediační pravidla v řadě různých jazyků, včetně Fluent API založeného na Javě, XML konfiguračních souborů Spring nebo Blueprint a Scala DSL.
Camel používá URI pro spolupráci s jakýmkoliv druhem transportu nebo messagingu jako je HTTP, ActiveMQ, JMS, JBI, SCA, MINA nebo CXF, případně se zásuvnými komponentami a formáty dat. Camel je malá knihovna s minimálními závislostmi pro snadné vložení do libovolné Java aplikace. Umožňuje pracovat s jediným API bez ohledu na to, jaký transport se používá.

Apache Camel poskytuje podporu pro Bean Binding a bezproblémovou integraci s populárními frameworky jako Spring, Blueprint a Guice. Má také rozsáhlou podporu unit testování směrování.

ActiveMQ

Funkce Messagingu je implementována s využitím Apache ActiveMQ, což je populární open source messaging server. ActiveMQ podporuje klienty pro různé programovací jazyky a řadu protokolů. Využívá EIP (Camel) a řadu pokročilých vlastností, podporuje JMS 1.1 a J2EE 1.4.
Apache ActiveMQ je k dispozici pod licencí Apache 2.0.

Databáze

Persistenci pro messaging ActiveMQ a ukládání dat pro Journaling zajistí databáze. Lze použít systém MSSQL, Oracle, ale i open source databázový systém jako např. PostgreSQL.

Nginx SW Load balancer

Funkce SW Load balancer (dále jen load balancer) je implementována pomocí nginx serveru. Tento load balancer slouží k přeposílání požadavků na jednotlivé zpracování. V případě výpadku při zpracovaní nebo přeposlání požadavku se postará o předání požadavku na další uzel, případně o zpracování chybového stavu. Součástí load balanceru je throttling webových služeb, kde může být nastavena propustnost požadavků na servery (50 požadavků za sekundu). Load balancer může běžet také v HA zapojení, aby se v případě výpadku o řízení požadavků postaral záložní server.