20. Dub 2017

ÚSPĚCH V TENDRU STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

PHYSTER zvítězil ve výběrovém řízení „Dodávka, implementace a rozvoj integrační platformy“ pro Státní pozemkový úřad (SPÚ).

Společnost PHYSTER TECHNOLOGY dnes podepsala s SPÚ Smlouvu o dodávce a implementaci integrační platformy na bázi Enterprise Service Bus a o poskytování služeb“.

Cílem veřejné zakázky je zajištění technických prostředků umožňující integraci jednotlivých komponent informačního systému SPÚ s využitím integrační platformy, a tím omezení vlivu jednotlivých proprietárních řešení na koncepci informačního systému zadavatele. Z pohledu procesního a obchodního je cílem zadavatele eliminovat vliv proprietárních vazeb mezi informačními systémy na jeho schopnost transparentně vybírat dodavatele zajišťující provoz jednotlivých úloh informačního systému. Cílem zadavatele je rovněž eliminovat vznik technické či licenční závislosti na vybraném uchazeči po dobu plnění veřejné zakázky, resp. po dobu přípravy a realizace následné veřejné zakázky po uplynutí trvání smlouvy zadané v tomto zadávacím řízení.

Dodávka v rámci této veřejné zakázky bude postavena na integrační platformě unify společnosti PHYSTER TECHNOLOGY.

PF 2020