SUCCESS STORIES

Zavedení systému pro zpracování objednávek a řízení skladové zásoby

Ve společnosti Makro Cash & Carry ČR jsme v souvislostí s výstavbou nového distribučního centra implementovali systém pro příjem a zpracování objednávek, integrační platformu pro komunikaci s distribučním centrem a centrální databázi, která poskytuje online informace o aktuální skladové zásobě, pohybu zboží a rezevacích. Součástí dodávky je také uživatelské rozhraní a kompletní monitoring celého řešení.

Migrace a integrace skladového a zásobovacího systému

Projekty realizované pro Penny Market s.r.o. patří do programu migrace a integrace skladového ekonomického systému. Úkolem naší společnosti bylo zajistit paralelní běh obou systémů, aby uživatelé po dobu dvouleté migrace, mohli transparentně používat pouze jeden systém a nezáleželo na tom, o který se jedná. Uživatelem jsou míněni jednak samotní pracovníci, ale i systémy, které s nimi komunikují, jako například pokladní systémy, datový sklad a podobně.

Implementace monitorovací a reportovací platformy

Pro společnost CETIN, která poskytuje služby v oblasti síťové infrastruktury, jsme navrhli a zprovoznili platformu pro monitoring a reporting. Díky tomu může rychle reagovat na výpadky svých systémů a pomocí automatické synchronizace pružně přidávat nové monitorované objekty. V případě důležitého incidentu umožnuje systém poslat SMS, případně zavolat pohotovost přes VOIP.

Dodávka integračních služeb na platformě Business Integration Suite

Zákazník potřeboval změnit architekturu interního systému tak, aby vyhovoval současným požadavkům trhu a umožnil další rozvoj firmy, zejména ve smyslu rozšíření portfolia produktů a služeb, zvýšení počtu zákazníků a odstranění výkonnostních problémů. Důležitým požadavkem byla schopnost jednoduše integrovat hotová řešení třetích stran.

CRM systém se specifickými rozšířeními pro poskytovatele finančních služeb

Pro společnost Provident Financial jsme navrhli a implementovali systém pro call centrum, podporu obchodních zástupců a řízení finančních toků. Jeho primární úlohou bylo kompletní řízení a tok hovorů na callcentru s napojením na Cisco technologie. Postupně se systém rozrostl o management evidence smluv, management automatizované výplaty provizí a přeplatků, zpracování bankovních výpisů, generování platebních příkazů, vytváření podkladů pro daňové přiznání atd.

Implementace a konfigurace monitoringu v segmentu FMCG

Pro našeho významného zákazníka ze segmentu rychloobrátkového zboží jsme navrhli a zprovoznili systém pro monitoring infrastruktury a byznys procesů, který pokrývá zákazníkovy požadavky na flexibilní konfiguraci monitorovaných objektů, notifikace v případě incidentů, sběr a reporting informací z jednotlivých sond.

PF 2020