dotační programy

Digitální transformace společnosti PHYSTER TECHNOLOGY 

je financován Evropskou unií. Předmětem projektu je pořízení investičních prvků digitální transformace, konkrétně se jedná o SW pro digitalizaci 7 konkrétních interních agend žadatele.

Koncept pro design nově tvořených služeb v oblasti E-Health

Předmětem projektu je poskytnutí služby pro vytvoření obecného konceptu pro design
nově tvořených (či úpravu stávajících) služeb v oblasti ehealth tak, aby naplňovali základní parametry interoperability v kontextu ČR a EU a byly tak co nejvíce využitelné. 

PF 2024