SUCCESS STORIES

Integrační platforma pro oblast biomedicíny

Ve spolupráci s ČVUT Fakultou biomedicínského inženýrství propojujeme svět telemedicíny a lázeňské léčby. Naše integrační platforma zajišťuje online přenos dat z měřících senzorů do lázeňského informačního systému GUBI Spa. V úspěšné pilotní studii využíváme data pro léčbu cukrovky, hypertense, využití balančních pomůcek i analýzu pohybu a denních aktivit pacientů. Lékař má díky tomu online přehled o aktuálním stavu a vývoji hodnot.

Komunikační a integrační platforma pro poskytovatele zdravotních služeb 

Vybudovali jsme komunikační a integrační platformu pro interní rozvoj elektronizace s celoplošnou dostupností vybraných a zabezpečených dat pro pacienty, pro podporu sdílení informací mezi regionálními poskytovateli zdravotních služeb i poskytovateli zdravotních služeb v rámci Pardubického kraje, včetně technologické připravenosti na národní projekty e-Health a s návazností na zajištění mezinárodní interoperability, dále 5letá podpora na vybudovaný ESB zahrnující instalaci bezpečnostních balíčků a aktualizace ESB.

Zavedení systému pro zpracování objednávek a řízení skladové zásoby

Ve společnosti Makro Cash & Carry ČR jsme v souvislostí s výstavbou nového distribučního centra implementovali systém pro příjem a zpracování objednávek, integrační platformu pro komunikaci s distribučním centrem a centrální databázi, která poskytuje online informace o aktuální skladové zásobě, pohybu zboží a rezevacích. Součástí dodávky je také uživatelské rozhraní a kompletní monitoring celého řešení.

Migrace a integrace skladového a zásobovacího systému

Projekty realizované pro Penny Market s.r.o. patří do programu migrace a integrace skladového ekonomického systému. Úkolem naší společnosti bylo zajistit paralelní běh obou systémů, aby uživatelé po dobu dvouleté migrace, mohli transparentně používat pouze jeden systém a nezáleželo na tom, o který se jedná. Uživatelem jsou míněni jednak samotní pracovníci, ale i systémy, které s nimi komunikují, jako například pokladní systémy, datový sklad a podobně.

Implementace monitorovací a reportovací platformy

Pro společnost CETIN, která poskytuje služby v oblasti síťové infrastruktury, jsme navrhli a zprovoznili platformu pro monitoring a reporting. Díky tomu může rychle reagovat na výpadky svých systémů a pomocí automatické synchronizace pružně přidávat nové monitorované objekty. V případě důležitého incidentu umožnuje systém poslat SMS, případně zavolat pohotovost přes VOIP.

Implementace systému pro provisioning služeb

Pro společnost CETIN, která poskytuje služby v oblasti síťové infrastruktury jsme vybudovali platformu, která poskytuje jednotné rozhraní pro aktivaci, deaktivaci a konfiguraci technologických služeb pro objednávkový systém, dokáže zpracovat tisíce požadavků denně v reálném čase a zaznamenat jejich průběh pro případnou analýzu.

Projekt Clooney – implementace systému pro řízení IT procesů

Pro společnost CETIN a.s. jsme implementovali systém pro řízení klíčových IT procesů. Celá implementace probíhala v období dělení společností a O2 a CETIN a prostředí dalších 60ti běžících projektů. Výsledkem je implementace řešení, které nahradilo 8 dříve používaných systémů a které dnes používá 2000 zaměstnanců a desítky IT dodavatelů společnosti. Součástí dodávky jsou také služby rozvoje a podpory, které společnost PHYSTER TECHNOLOGY poskytuje již čtvrtým rokem.

Implementace integrační platformy pro propojení byznys kritických systémů

Pro společnost CETIN, která poskytuje služby v oblasti síťové infrastruktury, jsme navrhli a zprovoznili kompletní infrastrukturu integrační platformy.

Dodávka integračních služeb na platformě Business Integration Suite

Zákazník potřeboval změnit architekturu interního systému tak, aby vyhovoval současným požadavkům trhu a umožnil další rozvoj firmy, zejména ve smyslu rozšíření portfolia produktů a služeb, zvýšení počtu zákazníků a odstranění výkonnostních problémů. Důležitým požadavkem byla schopnost jednoduše integrovat hotová řešení třetích stran.

CRM systém se specifickými rozšířeními pro poskytovatele finančních služeb

Pro společnost Provident Financial jsme navrhli a implementovali systém pro call centrum, podporu obchodních zástupců a řízení finančních toků. Jeho primární úlohou bylo kompletní řízení a tok hovorů na callcentru s napojením na Cisco technologie. Postupně se systém rozrostl o management evidence smluv, management automatizované výplaty provizí a přeplatků, zpracování bankovních výpisů, generování platebních příkazů, vytváření podkladů pro daňové přiznání atd.

Konzultace a instalace clusteru OKD

Formou workshopu jsme zajistili konzultace a instalaci nového clusteru OKD – Origin Community Distribution ve společnosti Velká pecka – provozovatele eshopu Rohlík.cz
Toto umožní rozšíření a update infrastruktury potřebné pro budoucí expanzi společnosti na další trhy. Zároveň budou interní zaměstnanci dále schopni samostatně spravovat kontejnerovou platformu OKD.

Implementace a konfigurace monitoringu v segmentu FMCG

Pro našeho významného zákazníka ze segmentu rychloobrátkového zboží jsme navrhli a zprovoznili systém pro monitoring infrastruktury a byznys procesů, který pokrývá zákazníkovy požadavky na flexibilní konfiguraci monitorovaných objektů, notifikace v případě incidentů, sběr a reporting informací z jednotlivých sond.

PF 2024