Interoperabilita ve zdravotnictví

Integrace zdravotnických systémů je jednou z oblastí, kterými se ve spolupráci s významnými zdravotnickými zařízeními dlouhodobě úspěšně zabýváme.

Systém zdravotní péče je informačně náročná činnost, která produkuje mnoho dat z různých systémů (laboratoře, oddělení, operační sály, organizace primární péče, …). Tyto systémy obvykle nejsou navrženy tak, aby spolupracovaly a často vycházejí z odlišných konceptualizací. Správa informací napříč zdravotnickými systémy a organizacemi však vyžaduje spolupráci, přenositelnost a integraci dat.

 

Co je interoperabilita dat?

Schopnost různorodých systémů, aplikací a technologií vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat.

Interoperabilita zajišťuje, že různorodé aplikace v rámci různých zdravotnických zařízení (i nezdravotnických – pojišťovny, stát, SÚKL a další) spolu „komunikují a rozumí si“.

 

Proč systémy propojit?

Správná interpretace dat napříč systémy a organizačními jednotkami usnadňuje a zrychluje práci a významně snižuje chybovost.

Synergické využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví má potenciál snížit počet lékařských chyb, zlepšit spolupráci mezi poskytovateli zdravotní péče, snížit náklady na zdravotní péči a dramaticky zlepšit poskytování a kvalitu zdravotní péče. Bez vzájemného propojení a spolupráce jednotlivých systémů není možné využít celý potenciál pořízených dat.

Zároveň je zajištěna bezpečnost a auditovatelnost dat. Organizace může jednoduše spravovat a monitorovat, kdo má k datům přístup a dohledat historii přístupů.

 

Jaké technologie využívá?

HL7 FHIR

DICOM

Dasta

PACS 

Příklady našich realizací:

Vybudovali jsme komunikační a integrační platformu pro interní rozvoj elektronizace s celoplošnou dostupností vybraných a zabezpečených dat pro pacienty, pro podporu sdílení informací mezi regionálními poskytovateli zdravotních služeb i poskytovateli zdravotních služeb, včetně technologické připravenosti na národní projekty e-Health a s návazností na zajištění mezinárodní interoperability, dále 5letá podpora na vybudovaný ESB zahrnující instalaci bezpečnostních balíčků a aktualizace ESB.

Nemocnice Pardubice

Nemocnice Chrudim

Nemocnice Svitavy

Nemocnice Litomyšl

Nemocnice Ústí nad Orlicí 

Ve spolupráci s ČVUT Fakultou biomedicínského inženýrství propojujeme svět telemedicíny a lázeňské léčby.  Naše integrační platforma zajišťuje online přenos dat z měřících senzorů do lázeňského informačního systému GUBI Spa. V úspěšné pilotní studii využíváme data pro léčbu cukrovky, hypertense, využití balančních pomůcek i analýzu pohybu a denních aktivit pacientů. Lékař má díky tomu online přehled o aktuálním stavu a vývoji hodnot.

Pro lékařské fakulty českých vysokých škol zajišťujeme SW i HW vybavení pro vzdělávání a vybavení laboratoří.

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov – ČVUT

 

PF 2024