Konzultace

Konzultace konkrétních řešení

 • Analýza prostředí a nasazených řešení
 • Kalkulace ekonomické návratnosti investice
 • Porovnání lokání a cloudové implementace
 • Optimalizace testovací a vývojové metodiky

Konfigurační a výkonnostní problémy

 • Analýza a lokalizace problémů
 • Návrh řešení pro optimalizaci aplikace
 • Implementace navržených řešení
 • Integrace aplikací se službami zákazníka

Technologické a aplikační migrace

 • Analýza současných technologií
 • Návrh nových technologií a změny architektury
 • Vytvoření PoC a kalkulace ceny migrace
 • Analýza a migrace dat

Převzetí existujících implementací

 • Zpracování plánu převzetí včetně identifikace rizik
 • Převzetí podpory, stabilizace a provoz systému
 • Analýza budoucího rozvoje systému nebo nahrazení
 • Zajištění případné migrace dat a uvedeni do provozu

Komplexní architektonické konzultace o Microsoft BI – MS SQL, SSAS, SSIS, SSRS. Doporučení best practices v Microsoft BI světě. Nastavení hardware pro účely projektu a ladění jeho performance. Odhalení příčin performance problémů u projektů v příčinné souvislosti s hardware, propustnosti sítě atd. Analýza propustnosti a performance v MS SQL na úrovni kódu. Konzultace v oblasti migrace různých struktur z/do MS SQL.

Komplexní konzultace o návrhu aplikací postavených na Microsoft technologiích .NET Core, .NET Framework. Architektura tlustých a tenkých klientů, webových služeb (SOAP, REST) a robustních aplikačních serverů s ohledem na vysokou dostupnost, spolehlivost, velkou propustnost a škálovatelnost. Analýza a řešení performance problémů. Návrh a doporučení optimalizací při modernizaci systémů. Návrh importních a exportních datových můstků, například UN/EDIFACT. Doporučení při návrhu integrace aplikace s okolními systémy.

PF 2024