Konzultace

Konzultace konkrétních řešení

 • Analýza prostředí a nasazených řešení
 • Kalkulace ekonomické návratnosti investice
 • Porovnání lokání a cloudové implementace
 • Optimalizace testovací a vývojové metodiky

Konfigurační a výkonnostní problémy

 • Analýza a lokalizace problémů
 • Návrh řešení pro optimalizaci aplikace
 • Implementace navržených řešení
 • Integrace aplikací se službami zákazníka

Technologické a aplikační migrace

 • Analýza současných technologií
 • Návrh nových technologií a změny architektury
 • Vytvoření PoC a kalkulace ceny migrace
 • Analýza a migrace dat

Převzetí existujících implementací

 • Zpracování plánu převzetí včetně identifikace rizik
 • Převzetí podpory, stabilizace a provoz systému
 • Analýza budoucího rozvoje systému nebo nahrazení
 • Zajištění případné migrace dat a uvedeni do provozu

REFERENCE