PHOENIX Provisioning System

Z chaosu k dokonalé souhře vašich systémů

Při aktivaci služeb je často nutné automatizovaně komunikovat se zařízeními od různých výrobců s různými protokoly.

Systém Phoenix je velmi flexibilní a jednoduše konfigurovatelný software, který umožňuje rychlou automatickou aktivaci, konfiguraci, deaktivaci služeb pomocí workflow, a to i v případech, že platforma neposkytuje machine-to-machine rozhraní pro správu služeb.

 

Co systém umožňuje?

automatickou aktivaci, konfiguraci, deaktivaci služeb pomocí workflow

ruční zadávání požadavků na aktivaci služeb

nastavení služeb na velkém počtu koncových technologií

kontrolu aktuálního nastavení služeb

integraci s jinými aplikacemi

 

Pro koho je určen?

Phoenix je primárně určený pro společnosti a firmy poskytující elektronické služby, například pro poskytovatele hostingu, telekomunikační operátory (pevné i mobilní), pro správce rozsáhlé heterogenní síťové infrastruktury a poskytovatele internetových služeb.

Tyto společnosti mají ve své infrastruktuře velké množství koncových prvků od různých výrobců, fungujících na různých technologiích a s množstvím různých rozhraní. Phoenix správu těchto zařízení sjednocuje a automatizuje.

 

 

Jaké jsou praktické přínosy?

napomáhá minimalizovat time-to-market u nových služeb

poskytuje jednotné rozhraní pro aktivaci služeb pro jiné aplikace (Servis desk, zákaznický portál, Ordering)

snižuje pravděpodobnost chyby při manuální aktivaci

umožňuje pracovníkům Servis desku pracovat s platformami poskytujícími služby a nahlížet na stav služby bez nutnosti plného přístupu k platformě

zpracovává vysoký počet požadavků v reálném čase

snižuje závislost na externích dodavatelích a šetří prostředky na provoz a podporu

jednoduchá administrace umožňuje rychlou reakci na požadavky byznysu, změny v interních procesech a strategiích

 

Jaké technologie využívá?

Systém Phoenix je sada aplikací vyvinutá naší společností.

Serverovou část je možné provozovat na Unix-based operačních systémech.

Rozhraní pro administrátory a uživatele sytému Phoenix je multiplatformní a pro svůj běh využívá technologie Java a HTML 5.

Dostupné jsou generické konektory pro SQL databázi, SPML, TCP a SSH komunikaci.

Specifické konektory je možné dle potřeb zákazníky vyvinout v C++ nebo Javě.

 

Jak zajistíme, aby to fungovalo i u vás?

Na základě analýzy prostředí a detailních potřeb navrhneme optimální architekturu nasazení systému Phoenix tak, aby splňoval Vaše očekávání.

Zajistíme hladký průběh nasazení, instalaci, integraci a konfiguraci všech modulů, konektorů, včetně následného proškolení správců systému s předáním dokumentace.

V případě potřeby zajistíme zprávu, aktualizace a budoucí rozvoj systému.

REFERENCE

PF 2024