SUCCESS STORIES


 

Implementace integrační platformy pro propojení byznys kritických systémů

Realizace: CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Cíl projektu

Společnost CETIN a.s. vlastní a provozuje největší telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky, poskytuje služby infrastruktury mobilních sítí, masové služby pevných sítí, datové služby pro korporátní sítě a pronájem datových center. Společnost CETIN a.s. vznikla oddělením od společnosti O2 Czech Republic a.s. v roce 2015. Celý proces oddělení společností O2 a CETIN byl přísně sledován regulátorem trhu.

Nově vzniklá společnost CETIN a.s. potřebovala systémové řešení pro rozdělení IT systémů a částečný souběžný provoz systémů v O2 Czech Republic a.s. pro potřeby CETIN a.s. a rychlé zavedení systémů vlastních. Pro tento účel zákazník požadoval využití integrační platformy jako řízené aplikační brány pro komunikaci mezi společnostmi. Informační mezifiremní toky tak společnost CETIN a.s. potřebovala dostat do své správy.

 

Realizace projektu

Obchodní rozhodnutí nově vznikající společnosti CETIN a.s. vyžadovalo rychlé oddělení systémů obou společností. Řešení Integrační platformy na principech open source systému bylo nejvhodnější, nejrychlejší a nejlevnější volbou.

Pro realizaci byly vybrány Open-Source technologie z JBoss a Apache komunity:

  • JBoss Application Server
  • JBoss SwiftYard
  • Apache Camel
  • Apache ActiveMQ
  • Pentaho Kettle
  • Angular

Vybudování integrační platformy a přenesení kompletních služeb pro zákazníky (B2B Gateway) muselo proběhnout v krátkém časovém horizontu a bez výpadku poskytovaných služeb.

 

V průběhu prvního půl roku od oznámeného rozdělení jsme vybudovali kompletní infrastrukturu integrační platformy včetně první sady integračních služeb a začali tak rutinní provoz systému. Po jednom roce došlo k přenesení posledního toku dat do integrační platformy a data byla již předávána pouze tímto řízeným kanálem.

 

Finálním krokem bylo připojit zákazníky, které rozdělením získal CETIN a.s., na nová rozhraní integrační platformy. Na straně zákazníků došlo jen ke změně síťové adresy služby a výměně bezpečnostních certifikátů. Zároveň bylo nutné zajistit chod obou komunikačních kanálů současně, aby zákazníci CETIN a.s. mohli přechod plánovat podle vlastní potřeby.

 

Výsledek projektu

Zákazník převzal platformu do své správy, rozvoje a vše řídí vlastními interními zdroji.

Systém je úspěšně provozován od roku 2016 a za tuto dobu došlo i k mnohým úpravám a vylepšením.

Díky zvolené technologii a agilnímu přístupu je možné systém rychle vylepšovat a zároveň zajistit bezvýpadkové fungování.

Zákazníci si díky nové integrační platformě a jejímu propojení s původní bránou mohli sami určit, kdy začnou využívat novou technologickou platformu.

 

 

PF 2024