SUCCESS STORIES


 
Projekt Clooney – implementace systému pro řízení IT procesů

Realizace: CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Cíl projektu

Společnost CETIN a.s. vlastní a provozuje největší telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky, poskytuje služby infrastruktury mobilních sítí, masové služby pevných sítí, datové služby pro korporátní sítě a pronájem datových center. Společnost CETIN a.s. vznikla oddělením od společnosti O2 Czech Republic a.s. v roce 2015. Celý proces byl přísně sledován regulátorem trhu.

V souvislosti s rozdělením společností bylo třeba vyřešit nelehký úkol týkající se náhrady původních systémů. V jednodušším případě došlo k dokoupení licencí a „naklonování“ systémů, ve většině případů ale bylo nutné stávající systémy nahradit novými. Jednou z oblastí náhrady bylo řízení IT procesů, konkrétně řízení požadavků a projektů, řízení testování a service management.

 

Realizace projektu

Pro oblast řízení klíčových IT procesů (Demand & Project Management, Test Management, Service Management) byl vybrán produkt Eller Conclusion od české společnost Eller s.r.o. a řízením jeho implementace byla pověřena společnost PHYSTER TECHNOLOGY a.s.

Implementace probíhala postupně po jednotlivých modulech s využití různých technik projektového řízení, které byly pro daný modul a problematiku vhodné.

  • Waterfall přístup – analýza, implementace, testování, nasazení
  • Iterativní přístup s využitím prototypů v jednotlivých oblastech
  • Agilní přístup s postupnou dodávkou nových funkcionalit a změn v průběhu provozu

Po implementaci modulu Demand Management bylo přeneseno další řízení projektu a implementace dalších modulů do systému Conclusion. Systém tak začal být plně využíván k řízení vlastního rozvoje.

Produkt Eller Conclusion s moduly Demand & Project Management, Test Management a ServiceDesk používají nejen všichni zaměstnanci společnost CETIN a.s., ale také většina externích dodavatelů. V průběhu dne v systému paralelně pracuje více než 200 uživatelů. Kromě řízení incidentů, problémů a servisních požadavků obstarává veškerou agendu řízení projektů od sběru námětů, požadavků, řízení projektů, vývoje, releasů, zdrojů, testování až po instalaci na produkční prostředí a předání do provozu.

V rámci implementace byla realizována integrace s dalšími interními systémy: Active Directory, e-mail, CMDB, Identity Management, Intranet, Trouble ticketing, DWH.

 

Výsledek projektu

Implementace všech modulů systému proběhla úspěšně a splnila veškeré původní požadavky i očekávání zákazníka. Jeden systém svými moduly dokázal nahradit 8 dříve používaných systémů a díky vzájemné provázanosti a jednotnému uživatelskému rozhraní výrazně šetří náklady jak při jeho používání, tak při zaškolování nových uživatelů.

Projekt Clooney (implementace nástroje pro podporu klíčových IT procesů) v CETIN a.s. byl organizací CACIO vyhlášen vítězným IT projektem roku 2016 a také získal ocenění organizace ITSMF Česká Republika za nejlepší projekt v oblasti řízení IT procesů.

 

 

PF 2024