SUCCESS STORIES


 

Implementace systému pro provisioning služeb

Realizace: CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Cíl projektu

Česká telekomunikační společnost CETIN, která poskytuje služby v oblasti síťové infrastruktury potřebovala platformu, která by dokázala zajistit automatickou aktivaci, deaktivaci a konfiguraci stávajících i budoucích služeb v současné i budoucí síťové infrastruktuře.

 

Realizace projektu

Na základě analýzy prostředí a potřeb zákazníka jsme navrhli použití systému Phoenix a vývoj konektorů potřebných pro realizaci požadovaných funkcionalit.
Dodávka proběhla ve 2 fázích:

První fáze zahrnovala instalaci systému Phoenix a jeho integraci s objednávkovým systémem zákazníka. Byly implementovány konektory pro komunikaci se síťovou infrastrukturou poskytující datové služby a zprovozněno workflow pro konfiguraci datových služeb. Na konci první fáze byl systém byl předán zákazníkovi a proběhlo zaškolení uživatelů systému.

Druhá fáze zajistila rozšíření funkcionality systému. Proběhla implementace konektorů a workflow pro konfiguraci masových služeb (telefonní linky, internet, IPTV) včetně integrace platformy Titan pro podporu přenositelnosti telefonních čísel.

V rámci dodávky bylo vyvinuto:

  • plugin pro příjem požadavků z objednávkového systému
  • rozšíření grafického rozhraní o zobrazení požadavků z objednávkového systému
  • konektory pro komunikaci s komponenty síťové infrastruktury
  • workflow pro aktivaci, konfiguraci a deaktivaci služeb
Dlouhodobě poskytujeme zákazníkovi technickou podporu systému a dodaných workflow. V rámci této podpory byly vyvinuty následující konektory a workflow, které snižují chybovost a přinášejí výrazné provozní úspory času i peněz.

  • MSAN (multi-service access node) – náhrada analogových ústředen za digitální
  • L3 VPN – vytváření virtuálních spojů pro management sítě
  • SBC LRT – podpora virtuálních operátorů
  • Vytvoření datových spojů pro small cell BTS
  • Úprava konfigurace připojení BTS (fronthaul) ke core MPLS (Backhaul) síti

 

Výsledek projektu

Systém Phoenix poskytuje jednotné rozhraní pro aktivaci technologických služeb pro objednávkový systém, dokáže zpracovat tisíce požadavků denně v reálném čase a zaznamenat jejich průběh pro případnou analýzu.

Je úspěšně provozován od roku 2015, za tuto dobu došlo i k mnohým úpravám a vylepšením. Díky zvolené technologii a aktivnímu přístupu jsme schopni systém rychle vylepšovat a zároveň zajistit bezvýpadkové fungování.

 

 

PF 2024