SUCCESS STORIES


 
Dodávka integračních služeb na platformě Business Integration Suite

Realizace: W.A.G. Payment Solutions

Cíl projektu

Společnost W.A.G. Payment Solutions je poskytovatel platebního řešení pro silniční mobilitu, spravující více než 250 000 vozidel v Evropě, Asii a na Blízkém východě.
Zákazník potřeboval změnit architekturu interního systému tak, aby vyhovoval současným požadavkům trhu a umožnil další rozvoj firmy, zejména ve smyslu rozšíření portfolia produktů a služeb, zvýšení počtu zákazníků a odstranění výkonnostních problémů. Důležitým požadavkem byla schopnost jednoduše integrovat hotová řešení třetích stran.

 

Realizace projektu

Projekt byl realizován na platformě Seeburger Business Integration Suite (BIS).
Pro potřeby projektů byla platforma doplněna o několik funkcionalit vyvinutých na míru.
S ohledem na velikost projektu byla realizace rozdělena do několika dílčích projektů a fází.
Podíleli jsme se na návrhu integrační architektury, integrační analýze, vývoji integračních služeb a testování.

 

Součástí dodávky byly tyto integrační a implementační služby:

 • Integrace systému pro plánování podnikových zdrojů (ERP)
  – synchronizace účetních entit (zákazníci, dimenze, ostatní číselníky) z původního do nového ERP a napojení na Master Data Services (sdílené číselníky)
 • Integrace systému pro refundaci daní AEQUITAS
  – synchronizace refundačních transakcí a účetních dokumentů mezi ERP systémem a systémem AEQUITAS, napojení na Document Management System (DMS)
 • Implementace a integrace Output Management Systemu
  – realizace tiskových šablon – faktury, dobropisy, zálohové platby
 • Napojení mýtných a palivových partnerů pomocí B2B rozhraní
  – realizace rozhraní pro podporu plateb paliva na čerpacích stanicích a mýta
 • Integrace CRM systému MS Dynamics 365
  – propojení cloudového SaaS řešení s on premise ERP řešením
 • Integrace Toll platformy
  – provoz palubních jednotek (OBU) pro Evropskou službu elektronického mýtného (EETS)

 

Výsledek projektu

Byla zavedena servisně orientovaná architektura včetně metodiky pro analýzu a vývoj služeb.
Proběhla integrace všech byznys kritických systémů.
V současné době dochází k napojování dalších partnerských systémů dle potřeb zákazníka.
 

Zavedení OMS řešení umožnilo vytvoření většího množství dokumentů a zkrácení doby nutné k jejich vytvoření.

 

 

PF 2024