SUCCESS STORIES

 
Implementace a konfigurace monitoringu v segmentu FMCG

Realizace: Významný zákazník z oblasti retailu

Cíl projektu

Zákazník potřeboval nahradit stávající monitorovací nástroj, který již nevyhovoval současným požadavkům a zároveň hledal řešení, které by mu poskytlo jednoduché grafické rozhraní pro účely helpdesku, dodavatelů a managementu.

 

Realizace projektu

Navrhli jsme nové řešení pro implementaci požadavků:

 • Aktivní kontrola Windows a Linux serverů
 • Sondy pro Oracle databáze
 • Napojení na Kerberos a Active Directory
 • Pasivní sondy pro napojení původního monitoringu
 • Vizualizace monitorovaných komponentů
 • Šablony pro HTML emaily
 • Sondy pro restartování služeb
 • Reporting v nástroji Grafana
 • Notifikace incidentů

Součástí realizace bylo vytvoření dokumentace, zaškolení uživatelů, instalace, konfigurace základních 50 serverů a vytvoření plánu rozvoje monitoringu.

Konfigurace monitoringu mimo jiné obsahuje dohled nad složitějšími byznysovými procesy a notifikacemi, dohled a reporting.

Výsledné řešení má 5 komponent:

 • Icinga 2 – poskytuje okamžité informace o stavu systémů a služeb
 • IcingaWeb2 – grafická nadstavba určená pro zobrazení stavu a konfiguraci služeb
 • Modul Dohled – Grafické rozšíření IcingaWeb2 pro efektivnější zobrazení monitorovaných objektů
 • InfluxDB – databáze pro ukládání informací z monitorovaných systémů a služeb
 • Grafana – reportovací nástroj pro zobrazení uložených dat

 

Pilotní provoz byl zahájen už měsíc od začátku projektu.

Během půlročního provozu se podařilo napojit do systémů přes 350 serverů a 5000 monitorovacích služeb.

 

Výsledek projektu

Systém byl po úspěšném testovacím provozu předán zákazníkovi, který si dále samostatně vytváří a spravuje nové monitorovací sondy. Naše firma zajišťuje konzultace složitějších monitorovacích sond a upgrade systému na aktuální komponenty.

 

 

PF 2024