SUCCESS STORIES


 
Migrace a integrace skladového a zásobovacího systému

Realizace: Penny Market s.r.o.

Cíl projektu

Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE a v České republice provozuje téměř 400 maloobchodních prodejen. Aby bylo možné i dále následovat aktuální potřeby trhu, bylo třeba uvést do provozu nový skladový systém.

 

Realizace projektu

S ohledem na množství prodejen, objem datových přenosů a nutnost nasazení systému při současném zachování plného provozu bylo rozhodnuto o postupném přechodu. Přechod na nový systém je rozložen na období 2 let, během kterých je zajištěn paralelní běh obou systémů. Systémy jsou pomocí našeho řešení synchronizovány tak, aby žádný z účastníků procesu nebyl dotčen tím, ve kterém systému je provozován. Zároveň jsme schopni přizpůsobit systém aktuálním požadavkům, které během migrace postupně vyvstávají.

 

Pro tento úkol naše společnost nabídla integrační platformu UNIFY, pomocí které došlo k řízení ETL procesů implementovaných v Integračních službách MS SQL Serveru 2016.

Celý ETL proces je implementován tak, aby plně automatizovaně synchronizoval oba skladové systémy mezi sebou. Stejně tak poskytuje data okolním systémům a jejich jednotlivým rozhraním. Okolní systémy nemusí rozlišovat, ke kterému systému přistupují. Pokud jsou navrženy pro původní systém, rozhraní UNIFY zprostředkuje uživatelům nový svět po staru a obráceně. Uživateli jsou míněni jednak samotní pracovníci, ale i systémy, které s nimi komunikují, jako například pokladní systémy, datový sklad a podobně.

 

Výsledek projektu

Systém úspěšně provozujeme už druhým rokem a za tuto dobu došlo i k mnohým úpravám a vylepšením, dle požadavků klienta. Díky zvolené technologii a agilnímu přístupu jsme schopni systém rychle vylepšovat a zároveň zajistit bezvýpadkové fungování.

 

 

PF 2024