SUCCESS STORIES


 
CRM systém se specifickými rozšířeními pro poskytovatele finančních služeb

Realizace: Provident Financial, s.r.o.

Cíl projektu

Společnost Provident Financial s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny International Personal Finance. Působí na českém trhu již od roku 1997. Nabízí bezúčelové hotovostní i bezhotovostní půjčky.

 

Při vstupu na český trh společnost potřebovala zautomatizovat, zefektivnit, a hlavně podle vlastních představ vyvinout komplexní systém pro call centrum, podporu obchodních zástupců a řízení finančních toků. Jeho primární úlohou mělo být řízení strategických procesů, jako je náběr nových půjček, jejich automatizované zpracování a výplata zákazníkovi a tok hovorů na callcentru s napojením na Cisco technologie.

 

Realizace projektu

S ohledem na nutnost operativní reakce na potřeby zákazníka a efektivitu vývoje jsme se rozhodli projekt realizovat agilním přístupem.
Přestože je celé řešení velmi komplexní a plně personalizované, veškeré komponenty jsou navrženy tak, aby bylo možné systém libovolně rozšiřovat.
V průběhu realizace bylo rozhodnuto o rozšíření systému o další funkcionality, konkrétně o management evidence smluv a dodatků, management automatizované výplaty provizí a přeplatků, zpracování bankovních výpisů, generování platebních příkazů, vytváření podkladů pro daňové přiznání celé společnosti a další.

Projekt byl rozdělen do 3 modulů:

  • Modul pro call centrum
  • Modul organizační struktury
  • Bankovní modul
Výsledné řešení má tyto komponenty:

  • Databázová vrstva v MS SQL zajišťující práci s daty
  • Aplikační server obsahující řídící logiku pro databázi a klienta postavený na .NET Framework
  • Webový klient jakožto GUI nad databázovou vrstvou
  • BizTalk server pro řízení lead management procesů
  • Modulární klient pro HR a agent support pro konfiguraci dat

Výsledek projektu

Implementace systému proběhla úspěšně a splnila veškeré původní požadavky i očekávání zákazníka.
Kontinuálně dodáváme další funkcionality podle aktuálních potřeb zákazníka a držíme krok s moderními trendy ve světě IT.
Mnohaleté fungování systému prověřilo nejen schopnost zvládnout velké objemy dat, bezvýpadkový běh, ale i odbavit vysoký počet požadavků současně.

 

 

PF 2024