MONITORING

Pomáháme vám fungovat efektivněji.

Aby se firma mohla plně soustředit na oblast vlastního podnikání, potřebuje mít pod dohledem celé IT prostředí. Monitoring shromažďuje údaje o provozu všech systémů – nejen serverů, ale i síťových prvků, čidel nebo IoT zařízení, a to včetně kritických služeb, databází i aplikací.

Nasbíraná data lze jednoduše vizualizovat v podobě grafů nebo reportů s možností zobrazení aplikačních závislostí v rámci business procesů tak, aby byly výstupy srozumitelné nejen pro IT odborníky, ale i běžné uživatele.

 

Co monitoringem získáte?

Kontrolu nad business procesy v celém jejich životním cyklu

Přehled o aktuálním stavu procesů ve všech fázích

Nepřetržitý přehled o stavu vašich systémů, databází, serverů a služeb

Možnost proaktivně předcházet možným výpadkům

Podpůrný nástroj pro plánování a rozvoj vaší IT infrastruktury

Statistiky o dostupnosti, vytížení a případných výpadcích všech sledovaných prvků

Podpůrný nástroj pro zjištění vytíženosti koncových stanic uživatelů

Ulehčí vám spoustu rutinní práce a přispěje k úspoře nákladů

 

Pro koho je určen?

Monitoring je dnes nezbytný ve společnostech a firmách, které poskytují služby zákazníkům a jejichž výpadek může způsobit velké ztráty.

Zároveň je řešení určeno všem firmám, které chtějí mít pod kontrolou celé IT prostředí, potřebují zrychlit odhalení výpadků, nebo zajistit dodržování SLA.

Nástroj je užitečný a přínosný pro Servis Desk, správce systémů i manažery.

 

 

Jaké jsou praktické přínosy?

Snižuje pracnost sledování IT prostředků i rizika spojená s výpadky systémů a aplikací.

Zkracuje se doba potřebná pro zjištění výpadku, problémy lze odhalit dříve, než mají dopad na koncové uživatele.

Výstupy mohou být využity jako zdroj dat a podpůrný nástroj pro plánování a rozvoj IT infrastruktury.

 

 

Jaké technologie využívá?

Pro monitoring využíváme osvědčeného monitorovacího nástroje Icinga 2, který je díky své jednoduchosti, přehlednosti a otevřenosti populární i ve velkých firmách.

Pro analýzu metrik a vizualizaci dat využíváme nástroje Grafana nebo sadu analytických a vizualizačních nástrojů Elastic Stack.

Jako open source nástroje těží z velké flexibility s možností uživatelského přizpůsobení přímo pro potřeby zákazníka.

Další výhodou je velká komunita vývojářů a tím i dostupnost různých rozšiřujících modulů.

 

Jak zajistíme, aby to fungovalo i u vás?

Náš tým má dlouholeté zkušenosti s implementací i reálným provozem dohledových řešení.

Na základě analýzy prostředí a detailních potřeb navrhneme optimální architekturu celého dohledového systému tak, aby splňoval očekávání zákazníka.

Zajistíme hladký průběh nasazení, instalaci a konfiguraci všech modulů, včetně následného proškolení správců systému s předáním dokumentace.

Doporučíme také vhodnou koncepci i procesní rámec dohledu nad celým IT prostředím. V případě potřeby zajistíme zprávu, aktualizace a budoucí rozvoj systému.

Zároveň jsme schopni upravit nebo vytvořit další moduly dle potřeb zákazníka.

 

PF 2024