PHintegra - integrační platforma

Komplexní produkt pro zajištění integračních vazeb v informačním systému.

Technologický celek, jehož účelem je zajistit sestavení a parametrizaci integračního propojení modulů informačních systémů prostřednictvím nabízených služeb, otestovat a nasadit připravené integrační propojení do zvoleného prostředí a monitorovat a řídit provoz integračních vazeb.

Funkční struktura integrační platformy PHinTegra kopíruje životní cyklus sestavení a zprovoznění integračního scénáře.

 

Základní funkce platformy

správa katalogu systémů a jejich služeb

sestavení integračního scénáře

parametrizace integrační vazby

testování integračního scénáře, trasování

nasazení integračního scénáře

katalogizace nasazeného scénáře

monitorování a řízení provozu, trasování a výstrahy

dokumentace integračního scénáře

zajištění bezpečnosti komunikace

PHinTegra má intuitivní ovládání všech funkcí s uživatelským rozhraním.

Sestavení integračního scénáře je postaveno na „šablonách“ postupů pro jednotlivé metody a technologie integrace. Výsledný produkt pak zajišťuje synchronní i asynchronní způsob komunikace, konzumentem vyžádanou nebo událostí řízenou komunikaci.

Architektonické overview

Technologicky vychází integrační platforma PHinTegra z konceptu mikroservisní architektury a kontejnerizační platformy. 

PHinTegra zajišťuje

funkčnost pro správu front požadavků a front odpovědí

ve svém jádru běžné komunikační standardy (HTTP, HTTPS, SOAP, REST, …)

ve své customizační části pak uživatelem vyžádané komunikační standardy (DASTA, HL7, …)

správu certifikátů pro bezpečnost komunikace (autentizace, autorizace, šifrování komunikace, šifrování obsahu)

funkce pro rychlé a efektivní otestování integračního scénáře

rychlé nasazení integračního scénáře za plného běhu systémů

automatickou dokumentaci, sestavený, otestovaný a nasazený integrační scénář

automatickou dokumentaci své konfigurace

monitoring a logování svého vlastního provozu a provozu instancí integračních vazeb

uživatelský přehled stavu provedených a běžících instancí scénářů

s možností náhledu na průběh a obsah instance

automatické zasílání výstrahy / upozornění na problematický stav

 

Funkční moduly

Service Designer

Service Repository

API Management

Logging and Monitoring

Notifikace

PHinTegra_scheme

PHinTegra nevyžaduje konkrétní kontejnerizační prostředí. Je možno využít opensource varianty Kubernetes, nebo OKD. Je také možné použít licencované řešení OpenShift.

Společnosti s certifikací pro implementaci
a technickou podporu platformy PHinTegra

 

PŘEDCHOZÍ GENERACE

REFERENCE

PF 2024