Unify - Integrační řešení

Řešení pro dokonalou souhru informačních systémů.

Každým okamžikem dochází k výměně a sdílení důležitých informací a dat, a to jak uvnitř organizace, tak i navenek s dodavateli, partnery, zákazníky, státem nebo jinými třetími stranami.

Informace a znalosti představují pro každou organizaci významný faktor úspěchu. Nepřesné, neúplné a opožděné informace mohou mít značné negativní dopady.

V rámci akvizicí či rozdělování obchodních společností je třeba propojit heterogenní prostředí, definovat datové toky a zajistit rychlé a bezpečné nasazení služeb.

 

S čím vám můžeme pomoci?

Řešíte problém bezpečné integrace systémů a aplikací?

Potřebujete spolehlivou informační platformu pro rozvoj vašeho podnikání s rychlou návratností investice?

Hledáte způsob, jak zajistit flexibilní reakce na požadavky vašeho byznysu?

Potřebujete platformu, která vám zajistí svobodu při rozhodování, jak integrovat nové aplikace a implementovat nové služby?

Hledáte produkt, který nabízí jednotné postupy a nástroje pro vývoj a nasazování nových verzí, snadnou administraci, implementaci nových služeb a monitoring?

Řešení nabízí integrační platforma Unify.

Jedná se o platformu určenou k propojení informačních systémů a prostředí vně i uvnitř organizace. Je složena z komponent vyvinutých společností PHYSTER TECHNOLOGY, na základě osvědčených open source technologií. Využívá vlastní integrační metodiku založenou na standardu UML. Pomáháme tak svým zákazníkům využívat kvalitní informace bezpečně a včas.

 

Pro koho je určena?

Integrační platformy jsou vhodné pro firmy, které využívají různorodé aplikace a systémy. (ESB)

Pro společnosti, které potřebují zajistit propojení s externími partnery a zákazníky, zajistí zabezpečené komunikační řešení. (B2B)

Dále jsou vhodné v případě nutnosti sloučení heterogenních prostředí například při slučování či oddělení části společnosti.

 

Jak integrační platforma funguje?

Integrační platforma vstupuje jako mezičlánek do komunikace mezi IT systémy, kdy na jedné straně je služba vystavena a na straně druhé je konzumována. Průchod zprávy mezi konzumentem služby a poskytovatelem informace je monitorován a transformován (obohacen o další informace).

Umožňuje efektivně řídit komunikaci mezi jednotlivými systémy s využitím prioritizace, monitorování, zabezpečení, auditování a řízení propustnosti.

Nedílnou součástí integračních řešení je zavedení integrační metodiky, která je součástí klíčových IT procesů firmy. Na základě této metodiky pak dochází k začlenění nových systémů, definování aplikačního rozhraní a lze flexibilně reagovat na změny v procesech a transparentně a bezpečně služby provozovat.

Řešení je nezávislé na umístění aplikací, ať už se jedná o datová centra, veřejné a privátní cloudy nebo virtualizovaná prostředí.

 

Jaké technologie využívá?

Java, JBOSS AS, Camel, Active MQ, KeyCloak

Vyvinuli jsme vlastní integrační metodiku Unister založenou na standardu UML

 

Jak zajistíme, aby to fungovalo i u vás?

Náš tým má dlouholeté zkušenosti s implementací i reálným provozem dohledových řešení i se zpracovanou metodikou.

Na prvním místě je vždy řešení a jeho přínos. Nechceme Vám jen prodat krabici, pomůžeme vám navrhnout architekturu, analyzovat jednotlivé služby, zajistit vývoj i nasazení, vyškolit vaše zaměstnance.

Celý životní cyklus dodávaného řešení jsme schopni pokrýt automatizovaným procesem od vývoje až po nasazení do produkce (CI/CD) tak, abychom minimalizovali chybovost.

Řešení je navrženo s ohledem na vysokou bezpečnost a dostupnost a je vždy dokumentováno a podpořeno vlastní metodikou pro analýzu a vývoj služeb. Ekosystém produktu je průběžně aktualizován tak, aby poskytoval dostatečnou flexibilitu pro podporu nových technologií a nasazení, například v prostředí privátních a hybridních cloudů.

Zároveň jsme schopni navrhnout řešení na míru potřebám konkrétní firmy.

Realizujeme konzultace na řešení postavená i na jiných platformách, například Red Hat Fuse, SEEBURGER BIS a dalších.

 

Společnosti s certifikací pro implementaci
a technickou podporu Unify

PF 2024