Cloudová řešení

Integrační řešení

Optimalizace procesů

Vývoj SW na míru

Vizualizace dat

Hlavní kompetence

Custom development

JAVA, MICROSOFT

Vedlejší kompetence

Body shop

PM, Architekti, Analytici, Testeři

Datová analytika

POWER BI

DevOPS

Kontejnery, CI/CD

Intranet

LARAVEL

Služby

Konzultace konkrétních řešení

Analýza prostředí a nasazených řešení
Kalkulace ekonomické návratnosti investice
Porovnání lokání a cloudové implementace
Optimalizace testovací a vývojové metodiky

Převzetí existujících implementací

Zpracování plánu převzetí včetně identifikace rizik
Převzetí podpory, stabilizace a provoz systému
Analýza budoucího rozvoje systému nebo nahrazení
Zajištění případné migrace dat a uvedeni do provozu

Řešení konfiguračních a výkonnostních problémů

Analýza a lokalizace problémů
Návrh řešení pro optimalizaci aplikace
Implementace navržených řešení
Integrace aplikací se službami zákazníka

Podpora business procesů

Komplexní analýza a popis procesů
Monitoring byznys procesů v celém životním cyklu
Řízení projektů a programů
Quality management

Technologické a aplikační migrace

Analýza současných technologií
Návrh nových technologií a změny architektury
Vytvoření PoC a kalkulace ceny migrace
Analýza a migrace dat

Body shop

Projektový manažeři
Architekti (Solution, EA)
Analytici a vývojáři
Testeři
Team leasing

Přeprodej licencí

MICROSOFT, KONICA, ELLER, REDHAT

Školení

EA, TRANSFORMACE, ITIL, PRINCE2

Reference

partneři

Obchodními partnery PHYSTER TECHNOLOGY, a.s. jsou přední hráči na trhu informačních technologií. Spolupracujeme s úspěšnými výrobci ICT, distributory, systémovými integrátory, SW společnostmi i jednotlivci. Máte zájem o spolupráci?

PF 2024